Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
niedziela, 14 kwietnia 2024Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Niepełnosprawnych »

   Transport sanitarny

 
 1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach:
  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia;
  • dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego - w celu odbycia leczenia.
 2. W razie korzystania ze świadczeń gwarantowanych z zakresu:
  • programów zdrowotnych,
  • opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  • leczenia stomatologicznego,
  • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • leczenia szpitalnego,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadkach nie wymienionych w p-cie 1. - jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku: chorób krwi i narządów krwiotwórczych, chorób nowotworowych, chorób oczu, chorób przemiany materii, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób skóry i tkanki podskórnej, chorób układu krążenia, chorób układu moczowo-płciowego, chorób układu nerwowego, chorób układu oddechowego, chorób układu ruchu, chorób układu trawiennego, chorób układu wydzielania wewnętrznego, chorób zakaźnych i pasożytniczych, urazów i zatruć, wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2012-09-28 13:18:04, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-28 13:49:37 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski