Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
środa, 01 lutego 2023Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   POKL 2015

 

Warsztaty doradztwa zawodowego

W dniach 29.07.2015 - 6.08.2015r. odbywają się „Warsztaty doradztwa zawodowego” w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Stobiecko Miejskie” projektu „Możemy więcej” dla uczestników kontynuujących udział w projekcie. Celem zajęć grupowych jest objęcie uczestników specjalistycznym doradztwem w formie warsztatów.
 

Szkolenie pn. "Pracownik ochrony mienia"

W dniach 11.05. – 11.06.2015r. w ramach projektu „Możemy więcej” dla uczestników projektu prowadzone było szkolenie zawodowe z zakresu „pracownik ochrony mienia”. W czasie odbywających się zajęć beneficjenci zdobywali kwalifikacje w zawodzie pracownik ochrony mienia. W powyższych zajęciach uczestnicy projektu realizowali bloki tematyczne z zakresu przepisów prawnych, regulujących zasady wykonywania obowiązków pracownika ochrony, poznali wybrane elementy z dziedziny prawa karnego i wykroczeń, prawa cywilnego oraz prawa pracy.
 

Majówka uczestników Projektu

W dniu 12.05.2015 na stadionie Radomszczańskiego Klubu Sportowego przy ul. Kościuszki 3 w Radomsku odbyła się Majówka zorganizowana w ramach realizacji projektu „Możemy więcej”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza beneficjentami projektu wzięli w nim udział także ich rodziny.
 

Podejdź no do płota

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku oraz społeczność lokalna "Aktywna 8" zorganizowali happening pn. "Podejdź no do płota", którego celem jest promocja samopomocy sąsiedzkiej, która we współczesnych czasach schodzi na margines życia społecznego. Podczas tego wydarzenia lokalnego, można było obejrzeć mini przedstawienie przygotowane przez społeczność lokalną, występ dzieci z Publicznego Przedszkola nr 6, konkurs wypieków, oraz mini zawody "rzut kaloszem do celu". Do realizacji niniejszego przedsięwzięcia włączyli się: Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, Publiczne Przedszkole nr 6 w Radomsku oraz lokalni przedsiębiorcy z branży cukierniczej: zakład cukierniczy "Halinka", Piekarnia "Gidle" Marek Olejnik, "Bart- Piek", "GOM Owczarek". Niniejsze przedsięwzięcia stało się również okazją do zawiązania sieci współpracy, która jest nieodzownym elementem działań społecznościowych. Warto podkreślić, iż społeczność lokalna zaangażowana była na każdym etapie działań od planowania, poprzez podział zadań i realizację, co świadczy o dużej odpowiedzialności, kreatywności i umiejętności współpracy przedstawicieli "Aktywnej 8".
 

Trening kulinarny

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Stobiecko Miejskie” projektu „Możemy Więcej” w dniach 14-23.04.2015r. realizują zajęcia w ramach treningu kulinarnego. Trening ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, poszerzenie zainteresowań i umiejętności z dziedziny kulinarnej, podnoszenie poziomu wiedzy zakresie umiejętnego dokonywania zakupów w tym zakup zdrowej żywności, nauki praktycznego przyrządzania zdrowych urozmaiconych posiłków ze szczególnym uwzględnieniem codziennego żywienia, przyrządzania potraw, przekąsek deserów i napojów ucząc się krok po kroku jak przygotować prezentowane potrawy.
 

Ekonomia społeczna - warsztaty w ramach projektu "Możemy Więcej"

W dniu 11.03.2015 rozpoczęły się warsztaty z zakresu ekonomii społecznej, w ramach projektu „Możemy więcej”. W powyższych warsztatach udział biorą uczestnicy Projektu kontynuujący udział w Programie Aktywności Lokalnej. Warsztaty mają na celu uzupełnić wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, popartą przykładami praktycznymi oraz nabycie przez uczestników projektu kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne oraz ekonomiczne.
 

Trening prozdrowotny

W dniu 06.03.2015r. rozpoczęły się zajęcia pn. „Trening prozdrowotny” dla uczestników Modułu „Promocja zdrowia” Programu Aktywności Lokalnej „Stobiecko Miejskie” realizowanego w ramach projektu „Możemy więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Trening konstruktywnych zachowań

W dniach 4-5 .03.2015r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej „Stobiecko Miejskie” projektu „Możemy więcej” rozpoczęli udział w ”Treningu zachowań inter/intra-aktywnych” dla Modułu „Trening konstruktywnych zachowań”.
 

Doradztwo zawodowe w ramach projektu "Możemy Więcej"

W ramach projektu „Możemy więcej” od dnia 02 marca 2015r. prowadzone były warsztaty grupowe dla uczestników projektu z zakresu doradztwa zawodowego. W czasie odbywających się zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat własnych zasobów: cech, mocnych stron oraz słabych stron jak również kompetencji osobistych i zawodowych.
 

Kolejne warsztaty w ramach projaktu "Możemy Więcej"

W ramach projektu „Możemy więcej” w dniach 11,12,13 oraz 14,16,21.02.2015 prowadzone były warsztaty z zakresu „Treningu z zakresu gospodarowania budżetem domowym”. W trakcie zajęć uczestnicy projektu systemowego w ramach realizacji kontraktów socjalnych mogli poznać podstawy finansów domowych oraz zasady dotyczące efektywnego nimi zarządzania. Beneficjenci zdobyli wiedzę jak stworzyć budżet domowy oraz kontrolować wydatki. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy układali przykładowe budżety domowe. Warsztaty miały zachęcić uczestników do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i sposobu myślenia tak aby w przyszłości posiadali realny wpływ na finanse domowe.
 

Warsztaty w ramach projektu "Możemy Więcej"

Od 06.02.2015r. odbywają się warsztaty z zakresu „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy” dla uczestników projektu „Możemy więcej”. Uczestnicy ww projektu, w tym też kontynuujący udział w Programie Aktywności Lokalnej, systematycznie zdobywają nową wiedzę i umiejętności.
 

Grupowe warsztaty psychologiczne

W dniu 19.01.2015r. rozpoczęły się grupowe warsztaty psychologiczne dla osób kontynuujących udział w Programie Aktywności Lokalnej, projektu „Możemy więcej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ww. szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom wzmocnić wiarę we własne możliwości, pozytywną samoocenę, budowę pozytywnego myślenia, wzmocnienie motywacji.
 

Rekrutacja do projektu pn. "Możemy Więcej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomski rozpoczął realizację projektu systemowego „Możemy więcej” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w roku 2015. W styczniu 2015 - rozpoczęła się rekrutacja osób chcących skorzystać z pomocy, podnieść swoje kompetencje miękkie oraz kwalifikacje zawodowe. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.
 
 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2015-03-03 13:01:58, Dodał: Maciej Krzyszkowski