Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   POKL 2011

 


Spotkanie świąteczne uczestników Projektu

W środę, 28 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne realizowane w ramach projektu systemowego „Możemy więcej” PO KL 7.1.1 W spotkaniu tym uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni projektu wraz ze swoimi rodzinami, władze Miasta Radomska, Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz jego pracownicy. Spotkanie poprowadziła Z-ca Dyrektora MOPS w Radomsku Pani Beata Kotlicka podczas, którego podsumowała realizację Projektu w roku 2011, jak również złożyła podziękowania wszystkim uczestnikom, którym udało się dotrwać do końca i ukończyć realizację Projektu.
 

Wycieczka do Kopalni Soli "Wieliczka"

W dniu 11 grudnia 2011r. w ramach Projektu "Możemy więcej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. PO KL zorganizowana została jednodniowa wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka” k/Krakowa dla uczestników Projektu z kadrą pracującą przy Projekcie. Organizacja wyjazdu miała na celu wpłynięcie na ogólną poprawę samopoczucia wskazując twórczy sposób spędzania czasu.
 

Kursy zawodowe - ciąg dalszy

Rozpoczęła się realizacja kolejnych kursów i szkoleń o charakterze zawodowym dla beneficjentów projektu „Możemy więcej” w roku 2011.
 

Integracyjna szkoła języka angielskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, iż rozpoczął realizacje wsparcia dla dzieci uczestników Projektu w ramach wsparcia dla „otoczenia”. Wsparcie dla dzieci nosi nazwę „Integracyjnej szkoły języka angielskiego”. Zakłada realizacje kursy języka angielskiego dla dzieci wraz z organizacją imprez o charakterze środowiskowym mającym na względzie integrację dzieci.
 

Wyjazd do kina dla uczestników Projektu "MOŻEMY WIĘCEJ"

W dniu 21 oraz 22 października 2011r. w ramach projektu "Możemy więcej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowany został wyjazd do kina dla uczestników.
 

Rozpoczęcie kursów zawodowych w ramach Projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, iż rozpoczął realizację instrumentu o charakterze edukacyjnym tj. rozpoczął realizację kursów i szkoleń o charakterze zawodowym dla beneficjentów projektu „Możemy więcej” w roku 2011.
 

Kolonie letnie w ramach Projektu

W ramach realizacji projektu „Możemy więcej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizował wakacyjny pobyt dzieci w Ośrodku Wypoczynkowo – Kolonijnym „Misericordia” w Żegiestowie, w województwie małopolskim. Partnerem realizacji przedsięwzięcia jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie.
 

Piknik integracyjny dla uczestników Projektu i ich rodzin

27 lipca 2011r. na stadionie Radomszczańskiego Klubu Sportowego odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, w ramach realizacji projektu systemowego „Możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Pomimo trudności pogodowych uczestnicy wraz z rodzinami dopisali. Celem pikniku była integracja uczestników Projektu oraz ich rodzin oraz promocja wspólnego uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.
 

Treningi umiejętności społecznych

Dnia 11 lipca 2011 r. w ramach realizacji projektu rozpoczęły się „Treningi umiejętności społecznych”. Rozwijanie umiejętności społecznych uczestników projektu rozpoczyna proces nauki, nabywania podstawowych kompetencji, pozwala rozpoznać problemy i deficyty w tym zakresie ponadto ma za zadanie pobudzić u uczestników motywację do poszerzania repertuaru zachowań społecznych na bardziej efektywne społecznie a w konsekwencji naukę przenoszenia uczonych umiejętności na sytuacje codzienne.
 

Rekrutacja i założenia

Już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje projekt systemowy „Możemy więcej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest objęcie klientów i klientek MOPS w okresie od 01.01-31.12.2011 r. instrumentami aktywnej integracji celem aktywizacji społecznej i zawodowej, a także zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym tych osób.
 
 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2011-08-05 14:54:38, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2011-08-05 15:17:21 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski