Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Jak załatwić sprawę »

   usługi opiekuńcze

 
  • Tabela odpłatności
  • Wniosek o udzielenie pomocy

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze

 

W celu zapewnienia opieki i pozostawienia w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku realizuje samodzielnie usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ust. 1-7 Ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku lub stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osób drugich w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Świadczone są na wniosek osoby chorej na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze od 2 do 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zakres świadczonych usług uzależniony jest od stanu zdrowia chorego, jego sytuacji rodzinnej oraz indywidualnego zakresu świadczonych usług.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna. Odpłatność ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radomsku i jest uzależniona od sytuacji dochodowej osoby korzystającej z tej formy pomocy.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/15 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 05.03.2015 koszt jednej roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych od 01.04.2015r. wynosi 15,80 zł.

 

W ramach zadań zleconych gminie, w Ośrodku realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki, posiadające odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku dot. ustalenia stawki 1 roboczogodziny za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 02.02.2015 koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 01.02.2015r. do 31.01.2016 wynosi w zakresie rehabilitacji 50zł a logopedii 40 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 31.12.2014 koszt jednej roboczogodziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w pozostałym zakresie wynosi 24,30 zł (obowiązuje od 01.01.2015 do 31.12.2015).

 

Niezbędne dokumenty:

  • Pisemny wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  • Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia poświadczające iż osoba wymaga pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu (dla osób do ukończenia 75-go roku życia)
  • Decyzja o otrzymywanych świadczeniach np. renta, emerytura.
  • Pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za usługi opiekuńcze. 

 

 

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 

Informację wytworzył(a): Małgorzata Rzeźniczak


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:39:30, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 12:02:34 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski