Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   POKL 2013

 

Wigilia dla uczestników projektu "Możemy więcej" 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach projektu „Możemy więcej" zorganizował uroczyste spotkanie wigilijne z uczestnikami tegorocznej edycji Projektu. W ramach realizowanych kontraktów socjalnych w dniu 17 grudnia br. Miejscem spotkania tegorocznych uczestników Projektu była Restauracja Pub „Patio” w Radomsku, przy ul. Armii Krajowej 9. W imprezie uczestniczyły rodziny z dziećmi bowiem spotkanie miało charakter integracyjny. Celem imprezy było również podziękowanie uczestnikom za ich trud oraz pracę włożoną w ukończenie udziału w zorganizowanym wsparciu. Na uroczyste spotkanie świąteczne będące jednocześnie okazją do podsumowania działań realizowanych w roku 2013 zaproszone zostały lokalne władze, dyrekcja MOPS w Radomsku oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowani w działania projektowe.
 

Wizyta w teatrze "Pinokio"

W dniu 15 grudnia 2013r. w ramach działań o charakterze środowiskowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako organizator projektu systemowego „Możemy więcej” zorganizował imprezę dla dzieci uczestników Projektu. W ramach wyjazdu do Łodzi największą atrakcją przewidzianą dla dzieci była wizyta w teatrze „Pinokio” w Łodzi na spektaklu zatytułowanym „Królowa Śniegu”. Bajka ta należy do najbardziej ulubionych przez dzieci baśni autorstwa Hansa Christiana Andersena.
 

Szkolenia i kursy w ramach projektu "Możemy więcej"

Opiekunka domowa, kucharz, magazynier, bukieciarz, operator wózka jezdniowego w bezpieczną wymianą butli - od czerwca uczestnicy projektu „Możemy więcej” w Radomsku uczestniczą w szerokim wachlarzu szkoleń. W okresie od 22 czerwca do końca sierpnia 2013r. uczestnicy projektu zrealizują łącznie 814 godzin szkoleniowych.
 

Warsztaty w ramach EFS ruszyły!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku w ramach projektu pn. „Możemy więcej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierował beneficjentów projektu do wzięcia udziału w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. W okresie od 26 czerwca 2013 r. do 17 lipca 2013 r. będą się odbywać grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla 83 beneficjentów projektu „Możemy więcej”, realizujących kontrakty socjalne. W ramach wsparcia uczestnicy zrealizują łącznie 210 godzin zajęć. Warsztaty odbywają się na terenie miasta Radomsko, przy ulicy Brzeźnickiej 26 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 

Doradca zawodowy dla beneficjentów projektu "Możemy Więcej"

W miesiącu kwietniu 2013 roku w ramach projektu systemowego "Możemy więcej" ’PO KL 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej rozpoczęły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Celem zajęć indywidualnych uczestników projektu jest ustalenie tzw. „ścieżek reintegracji zawodowej” tj. dopasowanie szkoleń/kursów do profili zawodowych poszczególnych osób.
 

Warsztaty psychologiczne

W miesiącu lutym 2013 ruszyły spotkania indywidualne potencjalnych uczestników projektu systemowego „Możemy więcej” na rok 2013.Spotkania mają na celu zbadanie osób chętnych pod względem posiadania predyspozycji psychospołecznych do udziału w instrumentach wsparcia przygotowywanych w roku 2013.
 

Rekrutacja - spotkania z psychologiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku prowadzi rekrutację do projektu systemowego: „Możemy więcej”, który jest realizowany od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Radomsko, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych w tym: długotrwale w wieku aktywności zawodowej, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, nie odpowiadających potrzebom na rynku pracy. Rekrutację do Projektu prowadzą pracownicy socjalni.
 
 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2013-04-18 10:48:10, Dodał: Maciej Krzyszkowski