Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
środa, 01 lutego 2023Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   POKL 2010

 


Podsumowanie projektu "Możemy Więcej" 2010

Projekt miał charakter wsparcia kompleksowego tj. zarówno społecznego, zawodowego jak również socjalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku obok pomocy o charakterze finansowym rozwinął nowe formy tzw. pozamaterialnego wsparcia, które to nie byłoby możliwe bez wsparcia z funduszy europejskich. W ramach realizacji uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: treningu umiejętności społecznych, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, promocji wolontariatu itd. Ponadto szeroka gama kursów zawodowych umożliwiła uczestnikom tegorocznej edycji Projektu odświeżyć posiadane już wiadomości lub zdobyć nowe kwalifikacje. W Projekcie uczestniczyło 75 osób w tym: 60 kobiet oraz 15 mężczyzn.
 

Spotkanie wigilijne uczestników Projektu

W dniu 22 grudnia 2010 r. o godz. 13 .00 w Restauracji „Arkadia” w Radomsku , przy ulicy Jana Pawła II 1 odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne uczestników projektu „Możemy więcej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. Uroczystość została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, władze Miasta Radomska, dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu.
 

Kursy i szkolenia realizowane w ramach Projektu

Głównym założeniem realizowanego projektu jest podniesienie oraz wzmocnienie społecznej i zawodowej aktywności wybranej grupy 75 osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo - podopiecznych MOPS w Radomsku. Dotychczas w ramach projektu „Możemy więcej” udało się nam zrealizować wiele kursów i szkoleń.
 

WAKACJE Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

W ramach realizacji projektu „Możemy więcej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zorganizował wakacyjny pobyt dzieci w Ośrodku Wypoczynkowo – Kolonijnym „Misericordia” w Żegiestowie, w województwie małopolskim. Partnerem realizacji przedsięwzięcia jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie.
 

Piknik integracyjny

27 lipca 2010r. na stadionie Radomszczańskiego Klubu Sportowego odbył się Piknik Integracyjny zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. Celem pikniku była integracja uczestników projektu "Możemy więcej" oraz ich rodzin oraz promocja wspólnego uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Spotkanie miało także na celu promocję samego projektu – jako nowego rodzaju działania w pracy z klientami pomocy społecznej.
 

OFERTA UMOWY ZLECENIA NA ZORGANIZOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RAMACH PROJEKTU EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako realizator projektu systemowego „Możemy więcej” realizowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej”, Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na zorganizowaniu opieki nad dziećmi uczestników Projektu.
 

OFERTA UMOWY ZLECENIA NA PRZEROWADZENIE WARSZTATÓW W ZAKRESIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako realizator projektu systemowego „Możemy więcej” realizowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej”, Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych.
 

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego "Możemy więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1. Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie "Możemy więcej" w 2010 roku

Zarządzeniem Nr 24/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 28 kwietnia 2010r. wprowadzono regulamin uczestnictwa w projekcie p.t. "Możemy więcej".
 

OFERTA UMOWY ZLECENIA DLA SPECJALISTY Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako realizator projektu systemowego „Możemy więcej” realizowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej”, Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych.
 

OFERTA UMOWY ZLECENIA NA PRZEROWADZENIE WARSZTATÓW W ZAKRESIE TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako realizator projektu systemowego „Możemy więcej” realizowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej”, Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu treningu umiejętności społecznych.
 

Rekrutacja i założenia

Rekrutacja uczestników projektu systemowego "Możemy więcej" na rok 2010 r. potrwa do końca kwietnia br. Celem ogólnym przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów MOPS poprzez zwiększenie zdolności do elastycznego dostosowania do wymogów rynku pracy oraz wzrost aktywności zawodowej.
 
 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2010-04-23 09:00:25, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2010-11-12 13:03:51 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski