Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

MOPS w UE »

   POKL 2014

 

Szkolenia i kursy w ramach projektu „Możemy więcej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dokonano realizacji kursów oraz szkoleń dla uczestników Projektu edycji 2014. Rozpoczęliśmy szkolenia z zakresu: opiekunka domowa, kasjer handlowy, pracownik ochrony mienia, magazynier, obsługa wózka jezdniowego w bezpieczną wymianą butli, prawo jazdy KAT.C+kwalifikacja wstępna przyśpieszona
 

Piknik integracyjny w ramach projektu „Możemy więcej”

W dniu 20.08.2014r. na stadionie Radomszczańskiego Klubu Sportowego przy ul. Kościuszki 3 w Radomsku odbył się piknik integracyjny zorganizowany w ramach realizacji projektu „Możemy więcej”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza beneficjentami projektu wzięli w nim udział także ich rodziny. Łącznie w zabawie uczestniczyło ponad 60 osób.
 

Kurs gospodarowania budżetem domowym

W dniach od 06 do 08 sierpnia 2014r. w siedzibie Centrum Psychologii „Psyche” przy ulicy Fabianiego 12 w Radomsku - odbyło się szkolenie dla uczestników projektu "Możemy więcej" PO KL 7.1.1 –współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gospodarowanie budżetem domowym to warsztaty organizowane w dwóch grupach szkoleniowych gdzie dla każdej z nich przewidziano 15 godzin szkolenia.
 

Wyjazd do Centrum Nauki KOPERNIK

Dla uczestników projektu „Możemy więcej” PO KL 7.1.1 – realizujących kontrakty socjalne zorganizowano 1-dniowy wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Ze względu na swój poznawczy charakter Centrum miało za zadanie zainspirowanie dzieci do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia oraz aktywne uczestnictwo w procesie twórczym. Ponadto wspólny wyjazd rodziców z dziećmi miał na celu kształtowanie umiejętności komunikowania się, współpracy jak również kreatywnego myślenia.
 

Warsztaty z doradcą zawodowym

W dniu 25 czerwca 2014r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym dla osób uczestniczących w projekcie „Możemy więcej” w ramach PO KL 7.1.1 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą prowadzone w okresie od 25 czerwca do dnia 17 lipca 2014r. w Centrum Psychologii „Psyche”, przy ul. Fabianiego12. W warsztatach będzie uczestniczyć łącznie 84 uczestników projektu. Każdy uczestnik zrealizuje 30 godzin szkolenia w ramach wsparcia grupowego.
 

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Uczestnicy projektu systemowego „Możemy więcej” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku rozpoczęli pierwszą formę wsparcia w ramach zadania „Aktywna integracja”- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Podczas zajęć uczestnicy mają szansę zapoznać się z aktualnymi potrzebami radomszczańskiego rynku pracy. Głównym celem spotkań z trenerem jest dopasowanie instrumentów w zakresie szkoleń oraz kursów zawodowych, które przyczynią się do zwiększenia szans uczestników na otwartym rynku pracy.
 

Spotkania z doradcą zawodowym

Uczestnicy kontynuujący udział w Programie Aktywności Lokalnej projektu „Możemy więcej” wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym. Celem spotkań było przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz predyspozycji w celu wyznaczenia indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej uczestników.
 

Spotkania z psychologiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomski informuje, iż rozpoczął rekrutację do kolejnej edycji projektu systemowego „Możemy więcej” na rok 2014 w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Pierwszym etapem rekrutacji są spotkania grupowe oraz indywidualne z psychologiem. Celem badania psychologicznego jest określenie predyspozycji oraz umiejętności psychospołecznych kandydatów poprzez diagnozę psychologiczną z wykorzystaniem testów psychologicznych.
 

Rekrutacja do projektu "Możemy Więcej" trwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku informuje, iż z dniem 2-go stycznia 2014 roku rozpoczął realizację projektu systemowego „Możemy więcej” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2014.
 
 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2014-02-24 14:55:29, Dodał: Maciej Krzyszkowski