Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
sobota, 10 kwietnia 2021Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

Jak załatwić sprawę »

   Dzienny Dom Pomocy Społecznej

 
  • Regulamin DDPS
  • Ustawa o dożywianiu
  • Ustawa o pomocy społecznej
  • Wniosek o pomoc

Utworzono: 19-01-2010

INFORMACJA

DOT. DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
Zasady funkcjonowania DDPS określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.
DDPS czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 16.00.

Z usług DDPS mogą korzystać osoby starsze, samotne, renciści, emeryci spełniający kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.
Podstawą przyznania tej formy usług,  jest złożenie wniosku (pobierz wiosek) przez osobę ubiegającą się o pomoc oraz  sporządzenie  wywiadu  środowiskowego  przez pracownika socjalnego.
Postanowienie o korzystaniu z usług DDPS wydaje Dyrektor MOPS Radomsko, w formie decyzji   administracyjnej. 
Pobyt w DDPS i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny.
Pensjonariusz DDPS nie ma obowiązku korzystania z wszystkich form świadczonych  przez  DDPS.
DDPS zapewnia jeden posiłek (obiad dwudaniowy) dziennie, za który pensjonariusz ponosi 100% odpłatności wynikającej z kosztu jego zakupu.


Pensjonariusze zakwalifikowani do usług świadczonych przez DDPS mają prawo do:

- korzystania z pobytu w placówce w godz. od 8.00 do 16.00,
- spożywania posiłku (obiad dwudaniowy) w godz. od 12.30. do 13.00.,

- uczestnictwa w organizowanych imprezach okolicznościowych w DDPS,
- współudziału w organizowaniu zajęć indywidualnych i grupowych,
- corocznego wyboru (trzyosobowego składu) przedstawicieli samorządu  Rady DDPS,
- korzystania z innych nie wymienionych form pomocy świadczonych przez DDPS

Prawo do przebywania w DDPS mają osoby korzystające z posiłku (zupa z wkładką), spełniający kryterium dochodowe określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznejUstawy  z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Podopieczni skierowani na podstawie decyzji Dyrektora MOPS Radomsko, otrzymują w godzinach od 10.00 do 11.30 posiłek (zupę z wkładką) na miejscu w stołówce DDPS lub na wynos, w zależności od indywidualnych potrzeb.
Osobom chorym, niepełnosprawnym, mającym problemy z poruszaniem się, posiłek jest dowożony codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00, do miejsca zamieszkania.

Informację wytworzył(a): Małgorzata Rzeźniczak


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2007-10-14 19:39:59, Dodał: Jaromir Woszczyk
Ostatnia modyfikacja: 2010-01-21 12:49:03 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski