Skip Navigation


 
     wyszukiwarka
 
 
czwartek, 29 lutego 2024Znajdź nas na facebook


Organizowanie Społeczności Lokalnej


Karta Dużej Rodziny


Rodzina +4


Mamo, Tato - bycie z Tobą daje moc!
Filmoteka Szkolna


Standardy w Pomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomsku


Sprawdź umowę

Pomagam Tobie by pomóc sobie

Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Radomsku

 

   Dzienny Dom pomocy Społecznej

 

Dzienny Dom pomocy Społecznej

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Radomsku jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
Zasady funkcjonowania DDPS określa Regulamin Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.
DDPS czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 16.00.

 

Dzienny harmonogram DDPS obejmuje prace w zakresie:
7.30 – 10.30 – praca administracyjno- biurowa
/sporządzanie dokumentacji dot. funkcjonowania placówki, załatwianie bieżących spraw, aktualizacja dziennej ilości zamawianych posiłków/
10.30 – 12.00 – wydawanie zup z wkładką w Punkcie Wydawania Posiłków dla podopiecznych MOPS
12.00 – 12.30 - przygotowanie stołówki do wydania obiadu dwudaniowego dla pensjonariuszy DDPS,
12.30 – 13.00 - wspólny posiłek na stołówce, odpoczynek poobiedni,
13.00 – 15.30 - realizacja zajęć w różnych formach,
15.30 16.00 - czas wolny spędzany według indywidualnych potrzeb.
 
Prawo do korzystania i uczestniczenia w działalności Domu mają osoby starsze, samotne, renciści i  emeryci, spełniający kryteria określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, skierowane do korzystania z tej formy pomocy, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej przez Dyrektora MOPS Radomsko.
 
Do zadań DDPS należy udzielanie świadczeń w zakresie:
- tworzenia odpowiednich warunków do kilkugodzinnego przebywania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
- organizowania życia kulturalnego i towarzyskiego,
- organizowania zajęć w ramach terapii grupowej,
- możliwości korzystania z  urządzeń do podtrzymywania nawyków higienicznych,
- zapewnienia jednego posiłku dziennie (obiad dwudaniowy).


Pobyt na terenie Domu i korzystanie ze świadczonych usług jest nieodpłatny.
Pensjonariusz Domu ponosi pełną /100%/ odpłatność wynikającą z kosztu zakupu dwudaniowego obiadu.
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej rozszerzył swoją działalność o utworzony Punkt Wydawania Posiłków.
Z tej formy pomocy korzystają osoby spełniające kryterium dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej i Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
Podopieczni zakwalifikowani do tej formy pomocy otrzymują codziennie od poniedziałku do soboty nieodpłatnie, posiłek w postaci zupy z wkładką.
W zależności od indywidualnych potrzeb osoby mogą zjeść posiłek na miejscu w stołówce DDPS, bądź otrzymać na wynos. Ponadto osoby niepełnosprawne, mające problemy z poruszaniem się, mają dowożony codziennie posiłek do miejsca zamieszkania.
Od stycznia bieżącego roku liczba pensjonariuszy korzystających z pobytu w DDPS, zgodnie z wydanymi decyzjami wynosi 42 osoby.
Średnia liczba podopiecznych korzystających z zup z wkładką wynosi 85 osób, w tym
- na miejscu 40 osób,
- dowóz do miejsca zamieszkania 35 osób

 

 

 

Z życia Dziennego Domu Pomocy Społecznej

 

 


 

| historia zmian | pokaż |

strona główna drukuj
Data powstania: 2010-01-21 13:36:36, Dodał: Maciej Krzyszkowski
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-14 11:42:10 , Zmienił: Maciej Krzyszkowski